บทความ

บทที่ 9 ป้องกันความผิดพลาดจากกระบวนการความคิด

บทสุดท้าย น้อมรับคำวิจารณ์ และนำสิ่งเหล่านั้นไปปรับปรุงในงานเขียนชิ้นถัดไป

บทที่ 8 ตรวจสอบงานเขียน

บทที่ 6 การเขียนเนื้อเรื่อง

บทที่ 5 การเขียนเปิดเรื่อง

บทที่ 4 การสร้างฉากและตัวละคร